HABERLER

6111 Sayılı Kanun Sgk Teşviği Uzatılmıştır


4447 Sayılı Kanun’un geçici 10 uncu maddesinin (6111 sayılı Kanunla eklenen) 12 inci fıkrası değiştirilerek “Genç, Kadın ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına Yönelik Teşvikten” yararlanma süresi 31/12/2025 tarihine kadar uzatılmıştır.
Cumhurbaşkanı  bu  maddenin  uygulama  süresini  31/12/2026 tarihine  kadar  uzatmaya yetkilidir.

31/12/2023 tarihinde sona eren 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde düzenlenen “Genç,  Kadın ve  Mesleki  Belge  Sahibi  Olanların  İstihdamına  Yönelik  Teşvik”uygulamasının süresi 25/01/2024 tarihinde kabul edilen 7495 sayılı Kanunile 31/12/2025tarihine kadar uzatılmıştır.Aynı Kanunla yapılan düzenlemeyle Cumhurbaşkanı bu süreyi 31/12/2026 tarihine kadar uzatmaya yetkilidir.Buna göre, Kanunda belirtilen şartları taşıyan sigortalılar için özel sektör işverenleri tarafından, 01.03.2011-31.12.2025 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için, sigorta primine esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren payının tamamı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.