HABERLER

İhracatta Terkin Limiti 15.000 A B D Dolarına Düşürüldü

ihracat_bedeli.jpegİhracat Genelgesinde Değişiklik Yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 19.04.2022 ve 21.04.2022 tarihli yazıları ile İhracat Genelgesi’nin “İhracat bedelinin diğer yöntemlerle tahsili” başlıklı 13 üncü ve “Terkin” başlıklı 28 inci maddesinde değişiklikler yapılmıştır.

 

1) İhracat bedelinin çekle tahsili

İhracat işlemlerinde, İhracat Genelgesinin "İhracat bedelinin diğer yöntemlerle" tahsili başlıklı 13 üncü maddesindeki hükümlere uyulması şartıyla çek ile ödeme yapılabilmektedir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 19.04.2022 tarih ve 1140372 sayılı yazısı ile söz konusu maddede yapılan değişiklik uyarınca;

  • İhracat bedeli olarak tevdi edilen çeklerin ciro edilmesi durumunda İBKB düzenlenebilmesi için çek bedelinin vadesinde tahsil edildiğine dair banka yazısı aranacaktır,
  • Türkiye’deki bankalarca düzenlenen çeklerin iştira edilerek ihracata ilişkin İBKB düzenlenebilmesi için çeki düzenleyen bankanın çek bedelinin yurt dışından geldiğini belirten yazısı aranmaktadır. Ancak, serbest bölgede faaliyet gösteren Türkiye’de yerleşik ithalatçı firmalardan alınan döviz çekleri için bu hüküm uygulanmayacaktır.

 

2) İhracatta terkin limiti

İhracatta terkin limiti İhracat Genelgesi’nin "Terkin" başlıklı 28’inci maddesinde 30.000 ABD doları olarak belirlenmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığının 21.04.2022 tarih ve 1150193 sayılı yazısı ile söz konusu maddede yapılan değişiklik uyarınca ihracatta terkin limiti 25.04.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 15.000 ABD doları olarak uygulanacaktır.

Buna göre, her bir gümrük beyannamesi itibarıyla;

a) 15.000 ABD doları veya eşitine kadar noksanlığı olan ihracat hesapları doğrudan bankalarca ödeme şekline ve toplam beyanname tutarına olan oranına bakılmaksızın,

b) 15.000 ABD doları veya eşitinden yüksek olmakla birlikte 100.000 ABD doları veya eşitini aşmamak üzere, beyanname veya formda yer alan bedelin %10’una kadar noksanlığı olan (sigorta bedellerinden kaynaklanan noksanlıklar dahil) ihracat hesapları doğrudan bankalarca veya 90 günlük ihtarname süresi içinde ilgili Vergi Dairesi Başkanlıkları/Müdürlüklerince ödeme şekline bakılmaksızın,

c) 200.000 ABD doları veya eşitini aşmamak üzere, 2018-32/48 sayılı Tebliğ’in 9 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebep ve haklı durum halleri göz önünde bulundurulmak suretiyle beyanname veya formda yer alan bedelin %10’una kadar açık hesaplar ilgili Vergi Dairesi Başkanlığınca veya Vergi Dairesi Müdürlüğünce, terkin edilmek suretiyle kapatılacaktır. (Kaynak: Deloitte)