HABERLER

Kosgeb Destek Limitleri Güncellendi

 
Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı 1.100.000 TL
KOBİ-GEL Destek Programı 1.500.000 TL oldu!
 
 
Yazılımcılar, teknoloji geliştirenler, yeni ürün tasarlayanlar, icadi olanlar... KOSGEB AR-GE Programı sizler için...
 
Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı'nın amacı nedir? 
• Ar-Ge ve inovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ile girişimcilerin; yeni bir ürün, yeni bir süreç ve/veya yeni bir hizmet üretmelerinin veya iyileştirmelerinin,
• Ür-Ge faaliyetleri ile değişen pazar taleplerine ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla, KOBİ'ler tarafından orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni ürünlerin üretilmesinin sağlanmasıdır.
 
Desteklenecek Proje Giderleri Nelerdir? 
• Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği: 200.000 TL
• Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli): 300.000 TL
• Nitelikli Personel Giderleri Desteği: 300.000 TL
• Sınai Mülkiyet Hakları Giderleri Desteği: 100.000 TL
• Test, Analiz ve Belgelendirme Giderleri Desteği: 100.000 TL
• Eğitim Desteği: 25.000 TL
• Proje Tanıtım Desteği: 15.000 TL
• Proje Danışmanlık Desteği: 25.000 TL
• Yurtiçi ve Yurtdışı Kongre, Konferans, Fuar Ziyareti, Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği: 25.000 TL
 
 
Destek Oranı: %75 (Nitelikli Personel Giderleri Desteği %100)
Destek Üst Limiti: 1.100.000 TL
 
 
DİKKAT: 
KOBİGEL- KOBİ Gelişim Destek Programı'nın bütçesi de 1.500.000 TL'ye yükseltildi. Dijitalleşme alanındaki iş fikirlerinizi KOBİ-GEL Destek Programı finanse edebilirsiniz. KOBİ-GEL Pek yakında...