HABERLER

Hizmet İhracatı Sektörlerine İlişin Yeni Destekler Yayınlandı

ticaret_bakanlığı.jpegHizmet İhracatı Desteklerinden Yararlanacak Sektörler Yeniden Tanımlandı, Sektöre Yönelik Özel Destek Çeşitleri ve Tutarları Yeniden Belirlendi

20.04.2022 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan “5448 sayılı Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı” ile hizmet ihracatı desteklerinden yararlanacak sektörler belirlenmiştir.

“Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Karar”ın amacı;

  • Döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler ile hizmet ihracatının hukuki çevresinin oluşturulmasını,
  • Hizmet ihracatında sürdürülebilir artışın sağlanması amacıyla ihracata yönelik kurumsal kapasite oluşturulmasına ve kapasitenin güçlendirilmesine, yurt dışı pazarlama erişimine, pazar payını arttırmaya yönelik faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF)'ndan karşılanmasını düzenlemektir.   Sözü edilen Karar’da yer alan düzenlemeler ile;
  • Hizmet ihracatı yöntemleri tanımlanarak desteklere başvurma usulleri ve ödeme esasları belirlenmiş,
  • Eğitim hizmetleri, fuarcılık hizmetleri, gayrimenkul hizmetleri, kültürel ve yaratıcı endüstri hizmetleri, lojistik ve taşımacılık hizmetleri, sağlık ve spor turizmi hizmetleri, yönetim danışmanlığı hizmetleri ve yeşil hizmetlere yönelik tanımlamalar yapılarak bu sektörler hizmet ihracatı desteklerinden yararlanacak sektörler olarak belirlenmiş,
  • Genel nitelikli ve her bir hizmet sektörüne özel destek çeşitleri ve tutarları düzenlenmiştir.

Yukarıda sözü edilen düzenlemeler, Karar’ın Resmi Gazete’de yayımlandığı 20.04.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

5448 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı”nın Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal metnine buradan ulaşabilirsiniz.

 

Sektörlere ilişkin destek tutarlarını incelemek için lütfen sektör seçiniz...:

Eğitim Sektörü Destekleri

Gayrimenkul Sektörü Destekleri

 

Kültürel Faaliyetler Destekleri Lojistik Faaliyetler Destekleri

Sağlık Sektörü Destekleri

 

Fuarcılık Sektörü Destekler Yönetim Danışmanlığı Destekleri Yeşil Hizmetlere İlişkin Destekler