HABERLER

Kosgeb Kobi Destek Güncellemelerini Duyurdu

Desteğin Üst Limiti 375 Bin TL' den 2 Milyon TL’ ye çıkartıldı!

kosgeb_tesvik.png
Ekonomik katma değer üretme ve istihdam yaratma potansiyelini arttıracak yeni alanların eklenmesi için 2009 yılında KOSGEB Kuruluş Kanunu’nda değişiklik yapıldı. Destek başlıkları hizmet ve ticaret sektörlerini de kapsayacak şekilde genişletildi.
Bugüne kadar girişimcilik alanında hizmet, ticaret, imalat ve bilişim alanlarında yeni işletmeler kurulmasına öncülük edildi. Kurulduktan sonra geliştirilmesi ve sürdürülebilir olması için katkı sunuldu. Ve şimdi güncel şartlara göre desteğin üst limiti 375 bin TL’den 2 milyon TL’ye çıkarıldı.

Destek programından yararlanılabilmesi için işletmenin Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması ve sistemde kayıtlı, işletme beyanının güncel ve aktif durumda olması gerekiyor. Destek programı 'İş Kurma' ve 'İş Geliştirme' olarak iki bölümden oluşuyor.
İki desteğe de başvuru yapmadan önce Girişimcilik Eğitimi Usul Esasları kapsamında sunulan geleneksel girişimci ve ileri girişimci eğitiminin tamamlanmış olması bekleniyor. 

İş Kurma Desteği 
İş kurma desteği kapsamında girişimcilere 36 ay süreyle, %100 destek oranı ile geri ödemesiz olarak hem kuruluş desteği ve hem de personel giderleri desteği sağlanıyor. Gerçek kişi statüsündeki işletmeye 10.000 TL, sermaye şirketi statüsündeki işletmeye ise 20.000 TL tutarında destek veriliyor. 
Girişimcinin genci kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda kuruluş desteğine 10 bin TL daha ilave ediliyor. 
İşletmenin destek süresi içerisinde türünü değiştirirse, belirlenen ilk destek üst limiti değiştirilmiyor.
Ayrıca ; personel giderleri için işletmenin vergi mükellefiyetinin devam etmesi şartı sağlanıyorsa, 3 yıl boyunca çalışanı olduğu her yıl için 1 aylık brüt asgari ücretin iş verene toplam maliyeti tutarı kadar destek sağlanıyor.

Destek programı başvuru tarihi itibariyle işletmesini en fazla 1 yıl öncesinde kurmuş olan girişimciler başvuru yapabilecek. KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde faaliyet gösteren tüm işletmeler iş kurma desteğinden yararlanabilecek.

İş Geliştirme Desteği
Girişimcilere 1,5 milyon TL üst limit dahilinde %80 destek oranı ile geri ödemeli olarak destek sağlanıyor. 
Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda destek üst limitine 150 bin TL daha ilave ediliyor. 
Yeni kurulmuş işletmelerin sürdürülebilirliklerini sağlamak amacıyla, personel giderleri, makine-teçhizat ve kalıp giderleri, yazılım giderleri ve hizmet alımı giderlerine (eğitim, danışmanlık ve yönderlik, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım, sınai mülkiyet hakları giderleri) destek sağlanıyor.
NACE Rev. 2’ye göre “İmalat, Telekomünikasyon, Bilgisayar Programlama, Danışmanlık ve İlgili Faaliyetler, Bilgi Hizmet Faaliyetleri, Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri” sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler iş geliştirme desteğinden yararlanabilecek.
Geri ödemeli destek kategorisi için herhangi bir faiz ve komisyon uygulanmıyor ve geri ödeme süresi 36 aylık programın sonunda başlıyor.

İş Kurma Desteğine sürekli başvurular olabilecek. İş Geliştirme Desteği’ne ise yılın belirli dönemlerinde başvuru alınacak. İlk dönem başvuruları 10 Mayıs – 28 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılacak. İş geliştirme desteği kapsamında alınan başvurular, kurul ve jüri değerlendirmesi sonuçlarına göre sıralanarak desteklemeye hak kazananlar ilan edilecek.

 

Müracaat etmek ve bilgi almak için lütfen tıklayınız...