HABERLER

Tübitak 1507 Ar-Ge Destek Programı Açıklandı

1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2024 yılı 2. Çağrısı yayınlandı. 1 Temmuz 2024 tarihi itibariyle açıklanan çağrı programında üst limit 2 milyon 400 bin TL. Destek oranı %75 olan bu programın başvuruları 9 Eylül 2024 tarihinde son bulacak. Sektör kriteri olmayan çağrı programında, kuruluş başına maksimum iki proje ödenirken, ortak başvurular için bu üst limit uygulanmayacaktır.

Bu çağrı kapsamında, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların desteklenen projeleri ile firmaların;

 • Proje esaslı araştırma ‐ teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi,
 • Ar-Ge nitelikli yenilik faaliyetleri yapmaya özendirilmesi,
 • Ar-Ge ve yenilikçilik kültürünün yerleşmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunulması,
 • Ulusal/uluslararası pazarda rekabet güçlerinin artırılması,
 • Ortak ya da tek başına sistematik Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması, amaçlanmaktadır.

 

Çağrı Konu ve Kapsamı: Tüm sektör ve teknoloji alanlarında;

 • Yeni bir ürün tasarım ve geliştirme çalışması, 
 • Mevcut bir ürünün iyileştirilmesi, 
 • Ürün kalitesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, 
 • Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında, 
 • Firmanın teknolojik rekabet gücünü artıracak Ar-Ge ve yenilik projeleri desteklenecektir.

 

Program kapsamında desteklenen gider kalemleri ise şunlardır;

 • Personel giderleri,
 • Seyahat giderleri,
 • Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
 • Malzeme ve sarf giderleri,
 • Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri,
 • Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri.

 

 

Hibe programına katılmak ve bilgi almak için lütfen formu doldurunuz.